เพิ่มผู้รับเงินมาตรการเยียวยา 5,000 บาท เป็น 14 ล้านคน

Spread the love

เพิ่มผู้รับเงินมาตรการเยียวยา 5,000 บาท เป็น 14 ล้านคน

ลิงค์: https://ehenx.com/6969/ หรือ
เรื่อง:


เพิ่มผู้รับเงินมาตรการเยียวยา 5,000 บาท เป็น 14 ล้านคน

ครม.มีมติเห็นชอบเพิ่มจำนวนผู้รับเงินชดเชยจากมาตรการเยียวยา 5,000 บาท เราไม่ทิ้งกัน จาก 9 ล้านคน เป็น 14 ล้านคน

วันนี้ (21เม.ย.63) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (21 เม.ย.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้ขยายจำนวนผู้รับเงินชดเชยเยียวยาจากรัฐบาลเนื่องจากผลกระทบจากโควิด-19 จาก 9 ล้านคน เป็น 14 ล้านคน เนื่องจากพิจารณาจากจำนวนของผู้ที่ได้รับผลกระทบที่มาลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก และเมื่อมีการตรวจสอบสิทธิ์ตามที่ได้มีการอุทรณ์เข้ามาพบว่ามีจำนวนที่เพิ่มกว่าเป้าหมายเดิมอย่างมาก

 

กระทรวงการคลังจึงขอขยายจำนวนคงที่เข้าโครงการซึ่งจะได้รับเงินจากภาครัฐเดือนละ 5,000 บาทเป็นระยะเวลา 3 เดือน ทำให้ต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นจาก 1.35 แสนล้านบาท เป็น 2.1 แสนล้านบาท ซึ่งเงินในส่วนนี้จะใช้จ่ายงบประมาณฯจาก ทั้งเงินกู้ตาม พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 1 ล้านล้านบาท รวมทั้งใช้เงินจากการโอนงบประมาณ 2563 จากจำนวนของผู้ที่ได้รับผลกระทบที่มาลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก และเมื่อมีการตรวจสอบสิทธิ์ตามที่ได้มีการอุทรณ์เข้ามาพบว่ามีจำนวนที่เพิ่มกว่าเป้าหมายเดิมอย่างมาก

กระทรวงการคลังจึงขอขยายจำนวนคงที่เข้าโครงการซึ่งจะได้รับเงินจากภาครัฐเดือนละ 5,000 บาทเป็นระยะเวลา 3 เดือน ทำให้ต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นจาก 1.35 แสนล้านบาท เป็น 2.1 แสนล้านบาทซึ่งเงินในส่วนนี้จะใช้จ่ายงบประมาณฯจาก ทั้งเงินกู้ตาม พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 1 ล้านล้านบาท รวมทั้งใช้เงินจากการโอนงบประมาณ 2563

แหล่งที่มา

About งานราชการ

View all posts by งานราชการ →