น่านเปิดล็อกดาวน์เมือง ตั้งกฎคุมเข้มโรคโควิด-19

Spread the love

น่านเปิดล็อกดาวน์เมือง ตั้งกฎคุมเข้มโรคโควิด-19

ลิงค์: https://ehenx.com/6986/ หรือ
เรื่อง:


น่านเปิดล็อกดาวน์เมือง ตั้งกฎคุมเข้มโรคโควิด-19

น่าน – นำร่องคลายล็อกดาวน์ เปิดให้ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ จำหน่ายสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคเคร่งครัด

นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ออกประกาศจังหวัดน่าน อนุญาตเปิดจำหน่ายสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในศูนย์การค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ หรือห้างร้านที่จำหน่ายสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2563 เป็นต้นไป แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

สำหรับจังหวัดน่าน เป็นพื้นที่เดียว ของภาคเหนือตอนบน ไม่มีรายงานการรับรักษาผู้ป่วยโควิด-19 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ได้พิจารณาเห็นว่าสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ใช้ในการอำนวยความสะดวกดำรงชีวิตของประชาชน จึงมีความเห็นชอบให้ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ เปิดจำหน่ายสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ เพื่ออำนวยความสะดวกดำรงชีวิตของประชาชน

แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด โดยเคร่งครัด อาทิทำความสะอาด โดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้อง และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ ลูกจ้าง รวมทั้งลูกค้าและผู้มารับบริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ให้ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และลงมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคก่อนเข้าไปซื้อสินค้า

ห้างสรรพสินค้ ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่จะต้องจัดเตรียมล้างมือ สบู่ แอลกอฮอล์ เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสำหรับบุคคลดังกล่าวด้วย ให้ควบคุมจำนวนลูกค้าหรือผู้มารับบริการมิให้แออัด

งนี้ หลังประกาศคลายล็อคมาตรการ ห้างสรรพสินค้าได้เปิดให้บริการพื้นที่จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเข้าไปชม เลือกซื้อสินค้ากัน แต่ก็ไม่คึกคักมากเท่าที่ควร เนื่องจากอาจเป็นวันแรกของการผ่อนปรน

อีกทั้งทางห้างฯ ยังคงใช้มาตรการเข้มในการให้บริการ ทั้งวัดระดับอุณหภูมิ และงดการบริการให้คำแนะนำสินค้าจากพนักงาน รวมทั้งประชาชนเองยังกังวลในการเข้าใช้บริการในห้างสรรพสินค้าซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะแบบปิด ซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19

แหล่งที่มา

About งานราชการ

View all posts by งานราชการ →