แจกฟรี!! ถอดคำบรรยาย พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ฉบับย่อยง่าย

Spread the love

แจกฟรี!! ถอดคำบรรยาย พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ฉบับย่อยง่าย

ลิงค์: https://ehenx.com/7058/ หรือ
เรื่อง:


แจกฟรี!! ถอดคำบรรยาย พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ฉบับย่อยง่าย

แอ๊คกรุ๊ป ให้ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ฉบับถอดคำบรรยาย ย่อยง่ายอ่านเพลิน มาอีกฉบับ เพราะใช้สอบหลายหน่วยงาน

คราวก่อนนำ พรก.หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ฉบับถอดคำบรรยาย ย่อยง่ายอ่านเพลิน มาแจกฟรีแล้ว ทางแอ๊คกรุ๊ปแถมให้ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 มาอีกฉบับ เพราะใช้สอบในหลายหน่วยงาน ไม่ต้องใช้สมาธิมากมาย เข้าใจง่าย เพราะเขาช่วยย่อยมาเรียบร้อยแล้ว ผู้อ่านก็แค่กลืน ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง เป็นไฟล์ pdf พร้อมปริ้นส์ 

ตัวอย่าง 2 จาก 15 หน้า

ไฟล์แนบ 1 |

Facebook Comments

About งานราชการ

View all posts by งานราชการ →