ลงทะเบียนเกษตรกรภายใน 15 พ.ค.รับเงินเยียวยา 5,000 บาท 3 เดือน

Spread the love

ลงทะเบียนเกษตรกรภายใน 15 พ.ค.รับเงินเยียวยา 5,000 บาท 3 เดือน

ลิงค์: https://ehenx.com/7074/ หรือ
เรื่อง:


ลงทะเบียนเกษตรกรภายใน 15 พ.ค.รับเงินเยียวยา 5,000 บาท 3 เดือน

ครม.อนุมัติจ่ายเกษตรกร 15,000 บาท 3 เดือน รวม 10 ล้านครัวเรือน ใช้เงิน 1.5 แสนล้านบาท พร้อมเพิ่มเยียวยาอาชีพอิสระอีก 2 ล้านคน

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการ เยียวยาเกษตรกรครัวเรือนละ 15,000 บาท รวม 10 ล้านครัวเรือน วงเงินรวม 1.5 แสนล้านบาท โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอจ่ายรวม 3 เดือน เดือนละ 5,000 บาท

รวมทั้ง ครม.เห็นชอบขยายการเยียวยากลุ่มอาชีพอิสระเพิ่มอีก 2 ล้านคน รวมเป็น 14 ล้านคน ส่งผลให้มีการใช้วงเงินเพิ่มขึ้นจาก 2.1 แสนล้าน เป็น 2.4 แสนล้านบาท

เว็บไซต์

About งานราชการ

View all posts by งานราชการ →