วันหยุดกรกฎาคม 2563 หยุดต่อเนื่อง 2 ช่วง

Spread the love

วันหยุดกรกฎาคม 2563 หยุดต่อเนื่อง 2 ช่วง

ลิงค์: https://ehenx.com/9307/ หรือ
เรื่อง:


วันหยุดกรกฎาคม 2563

สรุปวันหยุดเดือนกรกฎาคม 2563

วันหยุดต่อเนื่องช่วงที่ 1

  • วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563
  • วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 (วันอาสาฬหบูชา)
  • วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 (วันหยุดชดเชยอาสาฬหบูชา)
  • วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 (วันหยุดชดเชยเพิ่มเติมตามมติ ครม.)

วันหยุดต่อเนื่องช่วงที่ 2

  • วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563
  • วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563
  • วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 (วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์)
  • วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 (วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

Facebook Comments

About งานราชการ

View all posts by งานราชการ →