นราธิวาสประกาศปิดจังหวัดผู้ว่าฯสั่งห้ามเข้า-ออกพื้นที่

Spread the love

นราธิวาสประกาศปิดจังหวัด

ลิงค์: https://ehenx.com/6647/ หรือ
เรื่อง: ผู้ว่าฯสั่งห้ามเข้า-ออกพื้นที่


นราธิวาสประกาศปิดจังหวัด

ผู้ว่าฯสั่งห้ามเข้า-ออกพื้นที่สกัดเชื้อโควิด ยกเว้นความจำเป็นจริงๆ

วันที่ 26 มี.ค. นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ออกหนังสือด่วนที่สุด จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ถึง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ และนายอำเภอ ทุกอำเภอ

โดยระบุ สืบเนื่องจากที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19 ) ซึ่งเป็นโรคติดต่อและเป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้ได้รับเชื้อ ซึ่งขณะนี้มีผู้ติดเชื้อจากโรคดังกล่าวเป็นจำนวนมากทั่วโลก

เพื่อเป็นการป้องกันและสกัดกั้นการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนราธิวาส ขอบังคับใช้มาตรการฉุกเฉินตามข้อสั่งการของผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-2019 โดยอาศัยอำนาจ ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ระงับการเดินทางเข้า-ออก โดยยานพาหนะต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ยกเว้น กรณีรถพยาบาล รถขนส่งสินค้าจำเป็น สินค้าอุปโภค-บริโภค อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ และยานพาหนะของส่วนราชการ

ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบใช้ดุลยพินิจในการปฎิบัติโดยคำนึงถึงเหตุผลและความจำเป็นของประชาชนที่สัญจรเป็นรายกรณี ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

แหล่งที่มา

About งานราชการ

View all posts by งานราชการ →