เช็คพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังตนเอง

Spread the love

เช็คพื้นที่เสี่ยง

ลิงค์: https://ehenx.com/6650/ หรือ
เรื่อง: เฝ้าระวังตนเอง


เช็คพื้นที่เสี่ยง ผู้เกี่ยวข้องต้องเฝ้าระวังตนเอง

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด / กรุงเทพมหานคร หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือสำนักอนามัย กทม. สามารถแจ้งสถานที่ที่ผู้เกี่ยวข้องต้องมีการเฝ้าระวังอาการตนเองต่อกรมควบคุมโรค เพื่อเพิ่มจำนวนสถานที่ได้ ผ่านทางสถานบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) หรือสำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) ที่รับผิดชอบในพื้นที่

พื้นที่อื่นคลิกที่ลิงด้านล่าง

ไฟล์แนบ 1 |

Facebook Comments

About งานราชการ

View all posts by งานราชการ →