ผู้ว่าฯ ยะลาสั่ง ปชช. รับของแจกมารายงานตัวคัดกรองโควิด-19

Spread the love

ผู้ว่าฯ ยะลาสั่ง ปชช. รับของแจกมารายงานตัวคัดกรองโควิด-19

ลิงค์: https://ehenx.com/6865/ หรือ
เรื่อง:


ผู้ว่าฯ ยะลาสั่ง ปชช. รับของแจกมารายงานตัวคัดกรองโควิด-19

กรณีประชาชนเข้ารับสิ่งของบริเวณหน้าสถานีรถไฟยะลาในลักษณะแออัดเบียดเสียด ให้รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เพื่อเข้ารับการตรวจคัดกรองโดยด่วน

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ผู้กํากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดยะลา ออกประกาศ เรื่อง รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กรณีประชาชนเข้ารับสิ่งของบริเวณหน้าสถานีรถไฟยะลาในลักษณะแออัดเบียดเสียด

จากกรณีที่พนักงานสถานีรถไฟยะลาได้ระดมทุนซื้อข้าวสาร อาหารแห้งและแจกจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชน เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 ณ สถานีรถไฟยะลา เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จากการแจกจ่ายสิ่งของดังกล่าวมีประชาชนให้ความสนใจและมารอรับสิ่งของเป็นจํานวนมากในลักษณะแออัดเบียดเสียดซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค

เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงให้ผู้ที่ไปร่วมรับสิ่งของดังกล่าวรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เพื่อเข้ารับการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยด่วน

ไฟล์แนบ 1 | แหล่งที่มา

About งานราชการ

View all posts by งานราชการ →