งดเดินรถไฟสายเหนือเข้า

Spread the love

งดเดินรถไฟสายเหนือเข้า

ลิงค์: https://ehenx.com/6867/ หรือ
เรื่อง:


งดเดินรถไฟสายเหนือเข้า “อุตรดิตถ์” ทุกสถานี!!

งดเดินรถไฟสายเหนือเข้า “อุตรดิตถ์” ทุกสถานี สถานีรถไฟปิดช่องจำหน่ายตั๋ว ยกระดับคัดกรองโควิด-19 เข้มงวด เพื่อยกระดับมาตรการการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่ หลังจากจังหวัดอุตรดิตถ์ ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว 20 วัน

วันที่ 16 เมษายน 2563 ที่สถานีรถไฟศิลาอาสน์ จ.อุตรดิตถ์ สถานีรถไฟระดับ 1 ของภาคเหนือ ที่ให้บริการทั้งเป็นย่านสับเปลี่ยนรถไฟ ย่านสินค้า จุดตัดตู้โบกี้รถไฟขึ้นสู่ภาคเหนือ จุดสิ้นสุดสถานีรถไฟทางราบ และเป็นสถานีเดียวของ จ.อุตรดิตถ์ ที่ขบวนรถไฟทุกขบวนจอดที่สถานีแห่งนี้ บรรยากาศวันแรกของการประกาศยุติ หรือหยุดการเดินรถไฟสายเหนือทุกขบวนทั้งขึ้นและล่อง เข้าสู่จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นไปอย่างเงียบเหงา

เจ้าหน้าที่ได้ขึ้นป้าย “ปิดจำหน่ายตั๋ว” ตรงช่องจำหน่ายตั๋ว โดยมี เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่เวร ในการให้บริการตอบข้อซักถามของประชาชน และคืนตั๋วให้ประชาชนที่จองตั๋วล่วงหน้า ซึ่งวันนี้มีเพียง 1 รายมีขอคืนตั๋ว

ทั้งนี้หลังจาก นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ทำหนังสือด่วนที่สุด ที่ อต.1017.2/4808 ลงวันที่ 15 เม.ย. 63 ไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทย ขอให้การรถไฟฯ พิจารณางดเดินขบวนรถไฟโดยสารเข้าพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

มาตรการดังกล่าว เพื่อเป็นการยกระดับมาตรการการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ในภาวะสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 หลังจากจังหวัดอุตรดิตถ์ ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต่อเนื่องแล้ว 20 วัน จากเดิมมีผู้ติดเชื้อ 3 ราย ล่าสุดรักษาหายแล้ว 1 ราย คือ เด็กชายอายุ 9 ขวบ ขณะเดียวกันกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัว 14 วัน จากจำนวนกว่า 9,000 คน ล่าสุดพ้นการกักตัวและไม่มีอาการบ่งชี้ติดเชื้อโควิด-19 ร้อยละ 50 แล้ว

แหล่งที่มา

About งานราชการ

View all posts by งานราชการ →