สอศ. เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย จำนวน 2,000 อัตรา ทบทวนเพิ่มสาขาขาดแคลนใหม่

Spread the love

สอศ. เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย จำนวน 2,000 อัตรา ทบทวนเพิ่มสาขาขาดแคลนใหม่

ลิงค์: https://ehenx.com/6925/ หรือ
เรื่อง:


สอศ. เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย จำนวน 2,000 อัตรา ทบทวนเพิ่มสาขาขาดแคลนใหม่

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ได้มีการประชุมถึงการบริหารงานบุคคล ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) โดยมีผู้บริหาร ของทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมประชุมครั้งนี้

โดยนายอัมพร กล่าวว่า การประชุมร่วมกันระหว่าง สอศ.กับ ก.ค.ศ.ในวันนี้ สืบเนื่องจากที่ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) มีนโยบายให้องค์กรภายในกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)ทำงานร่วมกันเชิงบูรณาการ และเนื่องจาก สอศ.เป็นหน่วยจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนที่เรียนจบแล้วมีงานทำ ส่วน ก.ค.ศ. มีหน้าที่ออกหลักเกณฑ์และวิธีการให้ได้มาซึ่งครูและบุคลากรทางการศึกษา

ดังนั้น ถ้าจะให้ ก.ค.ศ.เป็นหน่วยงานออกหลักเกณฑ์เพื่อหาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ให้กับวิทยาลัยต่างๆเพื่อมาผลิตผู้เรียนให้มีคุณภาพ ก.ค.ศ.จึงต้องหารือถึงหลักเกณฑ์ต่างๆและแนวทางปฏิบัติของ สอศ.ในการสรรหาครู และการกำหนดกรอบอัตรากำลังครู และการพัฒนาครู การขอมีวิทยะฐานะ

รวมถึงการย้ายต่างๆ ว่าเอื้อต่อการส่งเสริมให้ครูมีคุณภาพมีประสิทธิภาพจริงหรือไม่ หรือยังมีอุปสรรค์อะไรอยู่ หากส่วนไหนยังเป็นปัญหาอุปสรรค์ ก.ค.ศ.ก็พร้อมจะรับเงื่อนไขและข้อเสนอ และความต้องการของ สอศ. ไปกำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้สอดคล้องกับความต้องการ

โดยในการประชุมวันนี้ สอศ.ได้เสนอในที่ประชุม 9 ประเด็นย่อย และ 6 ประเด็นหลัก เช่น เรื่องการสรรหาครูผู้ช่วยด้วยวิธีแข่งขัน วิธีการคัดเลือก เรื่องการขอยกเว้นไม่มีใบประกอบวิชาชีพของครูอาชีวะ ในสาขาขาดแคลน รวมถึงเกณฑ์การสรรหา รอง ผอ.วิทยาลัย เกณฑ์อัตรากำลังครู เกณฑ์อัตรากำลังผู้บริหาร รวมไปถึงอัตรากำลังข้าราชการ ที่เป็น ผศ.,รศ. และ ศ. ที่จะไปทำงานใน 23 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งในวันนี้ก็ได้หารือกันและได้ข้อสรุปในทุกประเด็นแล้ว

ทางด้านนายสุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (รองเลขา กอศ.) กล่าวว่า ที่ประชุมได้วางแนวทางในการแก้ไขปัญหาไว้ 2 ระยะ โดยระนะสั้น ซึ่งเป็นระยะเร่งด่วน จะแก้ไขปัญหาเรื่องการขอยกเว้นใบประกอบวิชาชีพของครูอาชีวะในสาขาขาดแคลน ในปีการศึกษา 2563 นี้ ซึ่งที่ผ่านมา สอศ.ประกาศรับสมัครครูอาชีวะ 2,000 กว่าอัตรา แต่เลื่อนการสอบออกไปเนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

แต่หลังจากนี้ สอศ.จะใช้เกณฑ์ที่หารือกับ ก.ค.ศ.ในวันนี้มาดำเนินการ ส่วนสาขาขาดแคลนซึ่งเดิม สอศ.กำหนดไว้ 98 สาขา แต่ในที่ประชุมได้ให้ สอศ.ไปทบทวนว่ามีสาขาอะไรที่จะเพิ่มเติมอีกบ้าง เนื่องจากปี 2563 สอศ.มีการปรับหลักสูตร จึงมีสาขาใหม่ๆเกิดขึ้น เช่น สาขาอากาศยาน สาขาระบบราง สาขาการแพทย์

ดังนั้น สอศ.จะไปวิเคราะห์ว่ามีสาขาขาดแคลนใดเพิ่มขึ้นอีก เพื่อทำเรื่องขอนุญาต ก.ค.ศ.ในการขอยกเว้นหลักเกณฑ์ เพื่อให้ได้คนมาตรงกับสาขาที่สอศ.จะจัดการศึกษาต่อไป

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก :: แฟนเพจอีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา วันที่ 14 เมษายน 2563

Facebook Comments

About งานราชการ

View all posts by งานราชการ →