กรมการศาสนา-งดการจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ เม.ย.-ก.ย.63

Spread the love

กรมการศาสนา-งดการจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ เม.ย.-ก.ย.63

ลิงค์: https://ehenx.com/6937/ หรือ
เรื่อง:


กรมการศาสนา-งดการจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ เม.ย.-ก.ย.63

ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง งดการจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน 2563

ตามที่กรมการศาสนาได้เชิญหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดดปฏิบัติธรรมในวันธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน 2563 นั้น

เนื่องจากขณะนี้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีผู้ติดเชื้อในประเทศไทยจำนวนเพิ่มสูงขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมมิให้มีการแพพร่ระบาดของโรคดังกล่าว กรมการศาสนาจึงของดการจัดกิจกรรมเข้าวัดดปฏิบัติธรรมในวันธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน 2563

ประกาศ ณ วันที่ 15 เมษายน 2563

Facebook Comments

About งานราชการ

View all posts by งานราชการ →