ธ.ก.ส. เตรียมเปิด www.เยียวยาเกษตรกร.com ให้เกษตรกรแจ้งบัญชีธนาคารอื่นรับเงินเยียวยา

Spread the love

ธ.ก.ส. เตรียมเปิด www.เยียวยาเกษตรกร.com ให้เกษตรกรแจ้งบัญชีธนาคารอื่นรับเงินเยียวยา

ลิงค์: https://ehenx.com/7131/ หรือ
เรื่อง:


ธ.ก.ส. เตรียมเปิด “www.เยียวยาเกษตรกร.com ให้เกษตรกรแจ้งบัญชีธนาคารอื่นรับเงินเยียวยา

ธ.ก.ส. เตรียมเปิดเว็บไซต์ “www.เยียวยาเกษตรกร.com” ให้เกษตรกรที่ไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. แจ้งบัญชีธนาคารอื่นรับเงินเยียวยาแทนได้

ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เกษตรกรที่ต้องการใช้สิทธิ์รับเงินเยียวยาจากวิกฤต “โควิด” จำนวน 5 พันบาท เป็นเวลา 3 เดือน แต่ไม่มีบัญชีเงินฝากของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com เพื่อใช้บัญชีธนาคารอื่นได้

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ รายงานว่า ธ.ก.ส. จะรับข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากกระทรวงเกษตรฯ และดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง

สำหรับเกษตรกรที่มีบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. อยู่แล้ว สามารถใช้บัญชีเงินฝากเดิมได้ โดยไม่ต้องมาเปิดบัญชีใหม่ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ขอให้ตรวจสอบว่า บัญชี ธ.ก.ส. ที่ถืออยู่นั้นมี ชื่อ-นามสกุล ตรงกับชื่อหัวหน้าครัวเรือนหรือไม่

สำหรับเกษตรกรที่ไม่มีบัญชีกับ ธ.ก.ส. สามารถแจ้งบัญชีธนาคารใดก็ได้ของต้นเอง ผ่านทางเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com ของ ธ.ก.ส. ซึ่งจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 นี้

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ระบุว่าจะสามารถโอนเงินได้ประมาณวันละ 1 ล้านราย โดยจะเริ่มโอนได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม เป็นต้นไป

สำหรับการตรวจสอบเกณฑ์การรับเงินเยียวยาของเกษตรกรปลูกพืช จะต้องเป็นเกษตรกรที่ได้ปรับปรุงข้อมูลการเพาะปลูกระหว่างปี 2562-2563 เท่านั้น ซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ http://farmer.doae.go.th/ หรือดูจากที่ติดประกาศภายในชุมชน ตามที่ตั้งแปลงปลูก ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 เพื่อจะสามารถปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องได้ทันกำหนด

Facebook Comments

About งานราชการ

View all posts by งานราชการ →