กรมชลประทาน รับสมัครแรงงาน 80,000 คน

Spread the love

กรมชลประทาน รับสมัครแรงงาน 80,000 คน

ลิงค์: https://ehenx.com/7129/ หรือ
เรื่อง:


กรมชลประทาน รับสมัครแรงงาน 80,000 คน

รับสมัครแรงงาน 8,000 บ./เดือน สู้โควิด-19 และภัยแล้ง

ใครว่างงานฟังทางนี้…กรมชลประทานเปิดรับสมัครแรงงานทั่วประเทศ ในตำแหน่งงานซ่อมแซม บำรุงรักษา ขุดลอก ปรับปรุงงานชลประทาน ก่อสร้างแหล่งน้ำ ระบบส่งน้ำ แก้มลิง การจัดการคุณภาพน้ำ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ ฯลฯ กว่า 80,000 ราย เพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยแล้งและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ค่าจ้างคิดเป็นรายวัน วันละ 377.85 บาท หรือประมาณเดือนละ 8,000 บาท รวมรายได้ตลอดระยะเวลาการจ้างสูงสุด 56,000 บาท/คน ขึ้นอยู่กับระยะเวลาและลักษณะของงานที่ทำ

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครหรือติดต่อสอบถามได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือสายด่วนกรมชลประทาน โทร.1460

Facebook Comments

About งานราชการ

View all posts by งานราชการ →