มข.รับสมัครจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 จำนวน 1,325 อัตรา

Spread the love

มข.รับสมัครจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 จำนวน 1,325 อัตรา

ลิงค์: https://ehenx.com/7135/ หรือ
เรื่อง:


มข.รับสมัครจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 จำนวน 1,325 อัตรา

ประกาศ: ขยายเวลารับสมัคร ไปจนถึงวันที่ 5 พ.ค. 2563   สมัครงาน
 ฝ่าย IT ได้แก้ไขปัญหาการอัพโหลดเอกสารใบสมัครแล้ว ขณะนี้ระบบสามารถส่งไฟล์ขนาดได้ไม่เกิน 4MB หากท่านยังส่งเอกสารไม่ครบสามารถเข้าไปแก้ไขและส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ครับ

วัตถุประสงค์

โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 เพื่อพัฒนาชุมชนชนบทและชุมชนเมืองด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยี

 1. เพื่อสร้างงานรองรับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตและเสริมศักยภาพให้กับกำลังแรงงานสมัยใหม่
 2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการทำงานในด้านต่างๆให้แก่แรงงาน อาทิเช่น การวิเคราะห์ และแก้ปัญหาชุมชน การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม และ ทักษะทางวิทยาศาสตร์และสังคมเฉพาะด้านเป็นต้น

พื้นที่เป้าหมายภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

จำนวน 300 ชุมชน รับสมัครจ้างงานจำนวน 1,355 คน ในจังหวัดต่อไปนี้

 1. ขอนแก่น
 2. กาฬสินธุ์
 3. มหาสารคาม
 4. ร้อยเอ็ด
 5. เลย
 6. หนองบัวลำภู
 7. ชัยภูมิ
 8. หนองคาย

หน้าที่ผู้ที่รับการจ้างงาน

 1. งานด้านข้อมูล
 2. งานด้านวิเคราะห์และทำแผน
 3. งานด้านวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ค่าตอบแทนผู้ที่รับการจ้างงาน

ค่าตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท เป็นเวลา 5 เดือน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – ตุลาคม 2563

ไฟล์แนบ 1 | 2 | เว็บไซต์

About งานราชการ

View all posts by งานราชการ →