ตาราง เปิดเทอม-ปิดเทอม ภาคเรียน 2563 จากกระทรวงศึกษาธิการ

Spread the love

ตาราง เปิดเทอม-ปิดเทอม ภาคเรียน 2563 จากกระทรวงศึกษาธิการ

ลิงค์: https://ehenx.com/7363/ หรือ
เรื่อง:


ตาราง เปิดเทอม-ปิดเทอม ภาคเรียน 2563 จากกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ได้เปิดเผยแนวทางการ เปิดเทอม – ปิดเทอม หรือ เปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษาปี พ.ศ. 2563 ในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยพบว่ามีการเพิ่มเวลาพัก 54 วัน ในระหว่างภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1/2563

ระยะเวลาเปิดภาคเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 13 พฤศจิกายน 2563 จำนวนวันเรียน 93 วัน จำนวนวันปิดภาคเรียน 17 วัน (14-30 พฤศจิกายน 2563)

หมายเหตุ : เวลาที่ขาดไป 7 วันให้สถานศึกษาสอนชดเชยให้ผู้เรียนได้เรียนครบหลังสูตร

ภาคเรียนที่ 2/2563

ระยะเวลาเปิดภาคเรียน วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 9 เมษายน 2564 จำนวนวันเรียน 88 วัน จำนวนวันปิดภาคเรียน 37 วัน (10 เมษายน 2564 – 16 พฤษภาคม 2564)

หมายเหตุ : เวลาที่ขาดไป 12 วันให้สถานศึกษาสอนชดเชยให้ผู้เรียนได้เรียนครบหลังสูตร

แหล่งที่มา

About งานราชการ

View all posts by งานราชการ →