16 พ.ค. ถนนคนเดิน พิษณุโลก กลับมาเปิดแล้ว

Spread the love

16 พ.ค. ถนนคนเดิน พิษณุโลก กลับมาเปิดแล้ว

ลิงค์: https://ehenx.com/7364/ หรือ
เรื่อง:


16 พ.ค. ถนนคนเดิน พิษณุโลก กลับมาเปิดแล้ว

“ถนนคนเดิน” กลับมาเปิด 16 พ.ค.นี้ จำกัดจำนวนร้านค้า คนเข้าร้านต้องไม่เกินร้านละ 2 คน งดเวทีรำวงย้อนยุค

สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก ประกาศเปิด “ถนนคนเดิน” ในวันที่ 16 พฤษภาคมนี้ พร้อมกับ 12 มาตรการเข้มป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ดึงสโลแกน “ร่วมมือกันรักษาระยะห่าง เพื่อความปลอดภัย” ได้แก่

1. จำกัดจำนวนร้านค้าในแต่ละสัปดาห์เพื่อลดความแออัดและเว้นระยะห่างทางสังคมให้เข้าขายสัปดาห์ละ 2 แถวดังนี้แถว a และแถว c เข้าขายพร้อมกันแถว b และแถว d เข้าขายพร้อมกันโดยให้ตั้งร้านตามตำแหน่งเดิมของตนเองสลับสัปดาห์การเข้าขายกันไปเช่นนี้

2. ล็อคหน้าบ้านให้เปิดขายตามกำหนดเวลาของแถวตนเองเท่านั้น

3. จำกัดจำนวนผู้เข้าขายไม่เกินร้านละ 2 คน

4. ไม่เปิดรับผู้เข้าขายชั่วคราวในกรณีมีล็อคว่าง

5. กำหนดทางเข้าออกที่ฝั่งโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออกโดยมีจุดบริการเจลล้างมือแอลกอฮอล์ จุดล้างมือด้วยสบู่ ก่อนเข้าพื้นที่ถนนคนเดินและตรวจวัดอุณหภูมิผู้ประกอบการและผู้เข้ามาใช้บริการในถนนคนเดินทุกคนบริเวณทางเข้าออกทั้งสองฝั่ง

6. ลดระยะเวลาทำการค้าลงโดยรับลงทะเบียนเวลา 15.00-16.00 น.โดยให้ เว้นระยะห่างทางสังคม ลงทะเบียนแล้วสามารถตั้งวางสินค้าได้ทันที และให้หยุดทำการค้าและเก็บสัมภาระออกจากพื้นที่ก่อนเวลา 20.30 น. เพื่อเตรียมทำความสะอาดพื้นที่ต่อไป

7. ร้านค้าต้องจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับบริการลูกค้า

8. ผู้ประกอบการต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ถนนคนเดินและหมั่นทำความสะอาดร้านหรือโต๊ะด้วยแอลกอฮอล์

9. สินค้าประเภทอาหารต้องมีการปกปิดป้องกันการปนเปื้อนโดยอาจมีแผงหรือพลาสติกกั้นระหว่างลูกค้ากับสินค้าเพื่อป้องกันน้ำลายหรือสารคัดหลั่งอื่นๆตกลงไปในอาหารและปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารอย่างเคร่งครัด

10. เพิ่มทางเลือกในการชำระสินค้าผ่าน QR code หรือ internet banking เพื่อลดการสัมผัสเงินและให้ล้างมือทุกครั้งหลังจากสัมผัสเงิน

11. ประชาชนและนักท่องเที่ยวต้องล้างมือและสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อเข้ามาในถนนคนเดิน

12. จำกัดจำนวนผู้มาใช้บริการถนนคนเดินให้เข้าไปในพื้นที่ได้ไม่เกิน 1146 คน โดยจัดให้มีการนับจำนวนจุดทางเข้าเพื่อลดความแออัด (ความหนาแน่น 4 ตร.ม./1คน)

ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวเทศบาลนครพิษณุโลกได้สำรวจความหนาแน่นพื้นที่ถนนคนเดินเทศบาลนครพิษณุโลกมีพื้นที่ทั้งหมด 7625 ตร.ม. เฉลี่ยพื้นที่ 4 ตร.ม./1 คน = 1,906 คน โดยแบ่งเป็นร้านค้าทั้งหมด 4 แถวรวม 760 ร้าน (เฉลี่ยแถวละ 190 ร้าน) โดย 1 สัปดาห์ให้มาขาย 2 แถว = 380 ร้าน ร้านละ 2 คน เฉลี่ยจะมีคนขาย= 760 คน/สัปดาห์ และจะรองรับผู้มาใช้บริการได้อีก 1906 – 760 =1146 คนต่อสัปดาห์

แหล่งที่มา

Tagged

About งานราชการ

View all posts by งานราชการ →