โรงภาพยนตร์ ยุค Covid-19

Spread the love

โรงภาพยนตร์ ยุค Covid-19

ลิงค์: https://ehenx.com/8235/ หรือ
เรื่อง:


โรงภาพยนตร์ ยุค Covid-19

สธ.เผยมาตรการคลายล็อกเปิดโรงภาพยนตร์ ให้จัดที่นั่ง 2 คนเว้น 3 คน ห้ามรับประทานขนม ดื่มน้ำขณะชม และต้องทำความสะอาดหลังจบรอบฉายทุกครั้ง

วันนี้ (29 พ.ค.2563) พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณีการอนุญาตให้เปิดกิจการโรงภาพยนตร์ในการคลายล็อกมาตรการป้องกัน COVID-19 ระยะที่ 3 ว่า จากการหารือกับผู้ประกอบการและมีการเสนอมาตรการป้องกันควบคุมโรค COVID-19 หลักการเบื้องต้น คือ ต้องมีการคัดกรองวัดไข้ก่อนเข้าโรง มีการล้างมือ ลงทะเบียนด้วยระบบ “ไทยชนะ” ต้องทำความสะอาดหลังจบรอบฉายทุกครั้ง และยังต้องมีรอบทำความสะอาดระบบเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ

สามารถนั่งติดกันได้มากสุดแค่ 2 คน จากนั้นเว้นระยะห่าง 3 ที่นั่ง เพื่อให้ได้ระยะห่างที่เหมาะสม 1-2 เมตร ส่วนที่นั่งแต่ละแถวไม่จำเป็นต้องเว้น แต่ให้จัดแบบสับหว่างกันไม่ให้นั่งตรงกัน ขณะผู้เข้าชมภาพยนตร์ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอด

ทั้งนี้ ระหว่างการชมภาพยนตร์ที่ต้องขอความร่วมมือคือห้ามรับประทานน้ำดื่มและป๊อปคอร์น เนื่องจากต้องถอดหน้ากากอนามัยและอาจสัมผัสใบหน้า ละอองฝอยน้ำลายอาจกระเด็นออกมา เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค และหากมีการขายเครื่องดื่มและอาหาร โรงภาพยนตร์ต้องจัดพื้นที่ให้เหมือนกับร้านอาหารภายนอกที่มีฉากกั้นระหว่างการรับประทาน

แหล่งที่มา

About งานราชการ

View all posts by งานราชการ →