ด่วน!! ก.พ. ประกาศวันสอบภาค ก. ก.พ.แล้ว

Spread the love

ด่วน!! ก.พ. ประกาศวันสอบภาค ก. ก.พ.แล้ว

ลิงค์: https://ehenx.com/8895/ หรือ
เรื่อง:


ด่วน!! ก.พ. ประกาศวันสอบภาค ก. ก.พ.แล้ว

ประกาศกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2563
ภาค ก. พิเศษ 

การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปสำหรับผู้ที่สอบ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งของส่วนราชการต่างๆ

สอบวันที่ 19 ก.ค. 63 (เดิมกำหนด 29 มี.ค. 63)

E-EXAM

การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

สอบวันที่ 18-22 ก.ย. 63 (เดิมกำหนด 27-31 มี.ค. 63)

ภาค ก.

การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

สอบวันที่ 27 ก.ย. 63 (เดิมกำหนด 28 มิ.ย.63)

ไฟล์แนบ 1 |

Facebook Comments

About งานราชการ

View all posts by งานราชการ →