สพฐ. กำหนดการสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป

Spread the love

สพฐ. กำหนดการสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป

ลิงค์: https://ehenx.com/8934/ หรือ
เรื่อง:


สพฐ. กำหนดการสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป

ตารางการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563
ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563

เวลา 09.00 – 11.00 น. สอบวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

เวลา 13.00 – 14.00 น. ทักษะภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

เวลา 15.00 – 16.00 น. ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

ภาค ข. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563

เวลา 09.00 – 11.00 น. มาตรฐานความรู้ในเนื้อาหวิชาที่สอน (วิชาเอก) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

เวลา 13.00 – 14.30 น. มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอบ (คะแนนเต็ม 75 คะแนน)

เวลา 15.30 – 16.00 น. ความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)

ข้อมูลเพิ่มเติมที่อาจเป็นประโยชน์

ไฟล์แนบ 1 |

Facebook Comments

About งานราชการ

View all posts by งานราชการ →