ได้กี่ข้อ?? ข้อสอบภาค ก. ก.พ. การวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง#01

Spread the love

คลิกถัดไปเพื่อเริ่มทำแบบทดสอบภาค ก. ก.พ.

การวิเคราะห์ข้อมูล

คำสั่ง ให้ศึกาาและทำความเข้าใจกับข้อมูลซึ่งเป็นตารางที่กำหนดให้ แล้วจึงอาศัยความรู้ ความเข้าใจ จากข้อมูลนั้นๆ เป็นหลักในการตอบ

Results

Spread the love
Facebook Comments
Spread the love
Facebook Comments
finish

Facebook Comments

About งานราชการ

View all posts by งานราชการ →