ได้กี่ข้อ?? ข้อสอบภาค ก. ก.พ. การวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง#01

Spread the love

คลิกถัดไปเพื่อเริ่มทำแบบทดสอบภาค ก. ก.พ.

การวิเคราะห์ข้อมูล

คำสั่ง ให้ศึกาาและทำความเข้าใจกับข้อมูลซึ่งเป็นตารางที่กำหนดให้ แล้วจึงอาศัยความรู้ ความเข้าใจ จากข้อมูลนั้นๆ เป็นหลักในการตอบ

Results

Spread the love
Facebook Comments
Spread the love
Facebook Comments
ถัดไป

#1. ในปี 2549 มีการผลิตรถบรรทุกมากกว่า 10 ตัน ประมาณร้อยละเท่าไรของการผลิตรถบรรทุกโดยรวม

ถัดไป

#2. ในปี 2549 มีการผลิตรถยนต์นั่งเพิ่มจากปี 2548 ประมาณกี่คัน

ถัดไป

#3. ในปี 2548 อัตราส่วนของการผลิตรถบรรทุกน้อยกว่า 5 ตัน ต่อรถบรรทุก 5-10 ตัน ต่อรถบรรทุกมากกว่า 10 ตัน มีค่าใกล้เคียงกับอัตราส่วนข้อใดมากที่สุด

ถัดไป

#4. การผลิตรถยนต์โดยรวมในปี 2549 เพิ่มขึ้นจากปี 2548 ประมาณร้อยละเท่าไร

ถัดไป

#5. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

Finish

Facebook Comments

About งานราชการ

View all posts by งานราชการ →