ได้กี่ข้อ?? ข้อสอบภาค ก. ก.พ. คณิตศาสตร์ทั่วไป#01

Spread the love

คลิกถัดไปเพื่อเริ่มทำแบบทดสอบภาค ก. ก.พ. คณิตศาสตร์ทั่วไป

Results

Spread the love
Facebook Comments
Spread the love
Facebook Comments
ถัดไป

#1. ถ้า a < b ซึ่ง a, b มีค่ามากกว่าศูนย์ และ c เป็นเลขจำนวนเต็มที่มีค่ามากกว่าศูนย์อยากทราบว่า ข้อใดต่อไปนี้เป็นความจริง

ถัดไป

#2. ในการสัมภาษณ์ผู้มาสมัครเข้าคัดเลือกเป็นประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานแห่งหนึ่ง ปรากฏว่าในบรรดาผู้สมัครทั้งสิ้น 30 คน มีผู้เคยเรียนวิชาการผลิตข่าวสาร 14 คน เคยเรียนการจัดสัมมนา 12 คน และมีผู้เคยเรียนทั้งสองวิชา 4 คน ดังนั้น จะมีผู้ที่ไม่เคยเรียนทั้งสองวิชามาเลยกี่คน

ถัดไป

#3. ซื้อเครื่องใช้ชิ้นหนึ่งราคา 2,550 บาท ถ้าต้องการขายให้ได้กำไรร้อยละ 30 จะต้องขายเครื่องใช้ชิ้นนี้ไปในราคากี่บาท

ถัดไป

#4. ถ้า x>y และ m เป็นเลขจำนวนเต็มที่มีค่ามากกว่าศูนย์อยากทราบว่าข้อใดต่อไปนี้ไม่เป็นความจริง

ถัดไป

#5. เลขจำนวนคู่ 3 จำนวนเรียงลำดับกัน รวมกันได้ 36 ผลคูณของเลข 2 จำนวนหลัง จะมีค่าเท่าไร

ถัดไป

#6. ถ้า 4*2 = 14 และ 7*6 = 32 แล้ว 11*4 มีค่าเท่าใด

ถัดไป

#7. พนักงานบริษัทแห่งหนึ่งถูกปรับลดเงินเดือนถึง 25% เมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ถ้าในปีต่อไป เศรษฐกิจดีขึ้น เขาจะต้องได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ จึงจะทำให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิม

ถัดไป

#8. พ่อค้าซื้อไข่ไก่มาจำนวนหนึ่งทั้งหมด 270 ฟอง เขาจะคัดไข่ออกขาย 1/3 ของไข่ที่เหลืออยู่ทุกๆ วัน อยากทราบว่าภายใน 3 วัน จะมีไข่ถูกคัดออกทั้งหมดกี่ฟอง

ถัดไป

#9. สามเหลี่ยม ADE จะมีพื้นที่กี่ตารางฟุต

Finish

Facebook Comments

About งานราชการ

View all posts by งานราชการ →