ได้กี่ข้อ?? ข้อสอบภาค ก. ก.พ. ภาษาไทย ภาค ก. ก.พ. วิชาภาษาไทย การอ่านและทำความเข้าใจบทความ#01

Spread the love

คลิกถัดไปเพื่อเริ่มทำแบบทดสอบภาค ก. ก.พ.

วิชาภาษาไทย การอ่านและทำความเข้าใจบทความ#01

Results

Spread the love
Facebook Comments
Spread the love
Facebook Comments
ถัดไป

#1. กรมการค้าภายในเชื่อว่าภาวะการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตครั้งนี้คงจะไม่กระทบกระเทือน ประชาชนผู้บริโภคมากนักเพราะปริมาณน้ำมันพืชที่มีอยู่ในสต๊อกในขณะนี้ยังมีพอเพียงกับความต้องการในประเทศ ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร

ถัดไป

#2. ประเทศที่มีประชาชนด้อยการศึกษานิยมใช้วิธีเลือกผู้แทนไปออกความเห็นในสภาแต่ประเทศที่เจริญที่พลเมืองมีการศึกษานั้นยังนิยมให้ประชาชนแสดงประชามติตัดสินใจในปัญหาสำคัญ ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร

ถัดไป

#3. สาเหตุของการเกิดนิ่วเป็นเรืองที่ยังไม่มีใครสามารถบอกได้แน่นอนว่าอะไรเป็นสาเหตุที่แท้จริงเท่าที่พบพอบอกได้ว่าอะไรบ้างที่อาจจะเป็นสาเหตส่งเสริมทำให้เกิดนิ่วได้ ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร

ถัดไป

#4. จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ไม่เกิน 3 คนให้ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร

ถัดไป

#5. เท่าที่ผ่านมาในอดีตนั้นหนังสือภาพสำหรับเด็กที่ผลิตและเขียนโดยคนไทยมีน้อยมากจะมีอยู่บ้างก็เป็นประเภทการ์ตูนซึ่งมีเนื้อหาไม่เหมาะสมกับวัยเด็กข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร

Finish

Facebook Comments

About งานราชการ

View all posts by งานราชการ →