คุณสามารถเป็น “คุณครู” ได้หรือไม่?? #1

Spread the love

คลิกถัดไปเพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ

ครูผู้ช่วย #01

Results

Spread the love
Facebook Comments
Spread the love
Facebook Comments
Next

#1. กฎหมายพัฒนาการศึกษาแห่งชาติเกิดจากมาตราใดของกฎหมายรัฐธรรมนูญ

Next

#2. มาตรา 49 ของกฎหมายรัฐธรรมนูญข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

Next

#3. มาตรา 80 แห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญให้ความสำคัญเรื่องใดเป็นอันดับแรก

Next

#4. ใครต่อไปนี้ที่ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู

Next

#5. ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดการศึกษาตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

Finish

Facebook Comments

About งานราชการ

View all posts by งานราชการ →