ได้กี่ข้อ?? แบบทดสอบ ภาค ก. ก.พ. วิชาภาษาไทย การเรียงประโยค

Spread the love

คลิกถัดไปเพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ

Results

Spread the love
Facebook Comments
Spread the love
Facebook Comments
ถัดไป

#1. 1. เป็นจำนวนมาก 2. รัฐและประชาชน 3.ในท้องถิ่นต่างๆ 4. ได้รวมกันจัดตั้งโรงเรียน

ถัดไป

#2. 1 .สมัยสุโขทัย 2. ปรากฎตามศิลาจารึกว่า 3.ชาวสุโขทัยไม่นิยมความเป็นทาส 4. เมื่อตรวจดูตามประวัติทาส 5. เห็นมีส่วนใหญ่ทางกรุงศรีอยุธยา

ถัดไป

#3. 1. จากผลการศึกษาค้นคว้า 2. ดังกล่าว 3.การศึกษามีค่ายิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ 4. จะเห็นได้ว่า

ถัดไป

#4. 1. ทุกคนควรหลีกเลี่ยง 2. เพราะว่า 3. ติดเป็นนิสัยได้เร็ว 4. การพนัน

ถัดไป

#5. 1. คือคิดว่าจะได้ที่ไหนมาใช้ให้พอ 2. ในเวลาก่อนแต่งงานไซร้ 3. เมื่อแต่งงานแล้วมักจะะต้องคิดถึงมากที่สุด 4. หญิงชายคู่ใดไม่ได้คิดถึงเรื่องเงินเลย

ถัดไป

#6. 1. การอบรมบ่มนิสัยนั้น 2. เพียงแควันละนาทีก็ดีถม 3. อาจเป็นเพราะอบรมหนึ่งนาที 4. ศิษย์จะดีมีชื่อหรือล่มจม

ถัดไป

#7. 1. เพื่อยังชีวิตให้อยู่รอด 2. คนเรามีปัยหาชีวิตเกิดขึ้นได้เสมอ 3. ต้องขบคิดแก้ใขต้องสู้อยู่เสมอ 4. บางครั้งก็เกิดขึ้นอย่างไม่รู้ตัว

ถัดไป

#8. 1. เพราะยังไม่อยากตาย 2. ความกลัวที่สุดของมนุษย์คือความตาย 3. เมื่อพุดถึงความตายต่างก็เกิดทุกใจ 4. ทั้งที่รู้ว่าไม่มีใครหนีพ้น

ถัดไป

#9. 1.การไปมาในกรุงเทพฯ 2. สมัยนั้น 3. ถนนหนทางยังมีน้อย 4. รถก็มีแต่ของหลวง 5. ยังใช้เรือกันเป็นพื้น 6. ไปไหนจึงต้องอาศัยเรือ

ถัดไป

#10. 1. ทั้งที่ดินและเงินทุน 2. จึงได้เข้าหักล้างถางป่าโดยพลการ 3. เนื่องจากราษฎรเหล่านี้ขาด 4. ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย 5. ราษฎรดังกล่าวนี้

Finish

Facebook Comments

About งานราชการ

View all posts by งานราชการ →