ได้กี่ข้อ?? ข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. อนุกรม#01

Spread the love

คลิกถัดไปเพื่อเริ่มทำแบบทดสอบภาค ก. ก.พ. อนุกรม

คำสั่ง จงเลือกคำตอบจากตัวเลือ 1-4 มาเติมลงในช่องว่าง เพื่อให้ได้อนุกรมที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันอย่างสมเหตุสมผลมากที่สุด

Results

Spread the love
Facebook Comments
Spread the love
Facebook Comments
next

#1. 13 9 3 15 25 5 17 49 7 19 81 9 21 …

next

#2. 3 9 12 21 33 …..

next

#3. 12 13 16 14 15 36 16 17 ….

next

#4. 2500 625 250 175 160 ….

next

#5. 30 70 147 274 464 ….

next

#6. 0 1 1 6 5 19 14 44 30 …

next

#7. – 9 – 4 6 19 33 46 …..

next

#8. 7 10 25 100 475 …..

next

#9. ดูภาพ

finish

Facebook Comments

About งานราชการ

View all posts by งานราชการ →