ได้กี่ข้อ?? ข้อสอบภาค ก. ก.พ. เงื่อนไขภาษา#01

Spread the love

คลิกถัดไปเพื่อเริ่มทำแบบทดสอบภาค ก. ก.พ.

เงื่อนไขภาษา

การสรุปความจากภาษา

คำสั่ง ในแต่ละข้อจะประกอบด้วยเงื่อนไขหรือข้อมูลที่กำหนดให้ และข้อสรุปเป็นคู่ๆ จากเงื่อนไขนั้น ให้ศึกษาเงื่อนไขที่กำหนดให้ก่อน แล้วจึงอาศัยความรู้ที่ได้จากเงื่อนไขดังกล่าวมาใช้พิจารณาข้อสรุปทั้งสองของแต่ละข้อ แล้วตอบโดยยึดหลักในการตอบดังนี้

  • ตอบ 1 ถ้าข้อสรุป ทั้งสองเป็นจริงตามเงื่อนไข
  • ตอบ 2 ถ้าข้อสรุป ทั้งสองไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข
  • ตอบ 3 ถ้าข้อสรุป ทั้งสองไม่แน่ชัด ดูจากเงื่อนไขแล้วไม่สามารถสรุปได้ว่าจริงหรือไม่จริง
  • ตอบ 4 ถ้าข้อสรุป ทั้งสองมีข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่ง ที่เป็นจริง หรือไม่เป็นจริง หรือไม่แน่ชัด ซึ่งไม่ซ้ำกับอีกข้อสรุปหนึ่ง

Results

Spread the love
Facebook Comments
Spread the love
Facebook Comments
ถัดไป

#1. ข้อสรุปที่ 1 กุลวิทย์ซื้อทองหยอด | ข้อสรุปที่ 2 อิทธิไม่ได้ซื้อถั่วตัด ? ตอบ 1 ถ้าข้อสรุป ทั้งสองเป็นจริงตามเงื่อนไข ตอบ 2 ถ้าข้อสรุป ทั้งสองไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข ตอบ 3 ถ้าข้อสรุป ทั้งสองไม่แน่ชัด ดูจากเงื่อนไขแล้วไม่สามารถสรุปได้ว่าจริงหรือไม่จริง ตอบ 4 ถ้าข้อสรุป ทั้งสองมีข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่ง ที่เป็นจริง หรือไม่เป็นจริง หรือไม่แน่ชัด ซึ่ง

ถัดไป

#2. ข้อสรุปที่ 1 พีระพลซื้อทองหยอด | ข้อสรุปที่ 2 มีคนซื้อฝอยทองเพียงคนเดียว ? ตอบ 1 ถ้าข้อสรุป ทั้งสองเป็นจริงตามเงื่อนไข ตอบ 2 ถ้าข้อสรุป ทั้งสองไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข ตอบ 3 ถ้าข้อสรุป ทั้งสองไม่แน่ชัด ดูจากเงื่อนไขแล้วไม่สามารถสรุปได้ว่าจริงหรือไม่จริง ตอบ 4 ถ้าข้อสรุป ทั้งสองมีข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่ง ที่เป็นจริง หรือไม่เป็นจริง หรือไม่แน่ชัด ซึ่ง

ถัดไป

#3. ข้อสรุปที่ 1 อิทธิพลซื้อทองหยอด | ข้อสรุปที่ 2 ฝอยทองเป็นขนมที่กุลวิทย์ซื้อ ? ตอบ 1 ถ้าข้อสรุป ทั้งสองเป็นจริงตามเงื่อนไข ตอบ 2 ถ้าข้อสรุป ทั้งสองไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข ตอบ 3 ถ้าข้อสรุป ทั้งสองไม่แน่ชัด ดูจากเงื่อนไขแล้วไม่สามารถสรุปได้ว่าจริงหรือไม่จริง ตอบ 4 ถ้าข้อสรุป ทั้งสองมีข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่ง ที่เป็นจริง หรือไม่เป็นจริง หรือไม่แน่ชัด ซึ่ง

ถัดไป

#4. ข้อสรุปที่ 1 ขนมที่อิทธิพลซื้อ คือ ข้าวตู และ ฝอยทอง | ข้อสรุปที่ 2 ขนมที่กุลวิทย์ซื้อ คือ ถั่วตัด และทองหยอด ? ตอบ 1 ถ้าข้อสรุป ทั้งสองเป็นจริงตามเงื่อนไข ตอบ 2 ถ้าข้อสรุป ทั้งสองไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข ตอบ 3 ถ้าข้อสรุป ทั้งสองไม่แน่ชัด ดูจากเงื่อนไขแล้วไม่สามารถสรุปได้ว่าจริงหรือไม่จริง ตอบ 4 ถ้าข้อสรุป ทั้งสองมีข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่ง ที่เป็นจริง หรือไม่เป็นจริง หรือไม่แน่ชัด ซึ่ง

ถัดไป

#5. ข้อสรุปที่ 1 พีระพลซื้อฝอยทองเหมือนอิทธิ | ข้อสรุปที่ 2 อิทธิและพีระพลซื้อขนมเหมือนกันทั้งสองชนิด ? ตอบ 1 ถ้าข้อสรุป ทั้งสองเป็นจริงตามเงื่อนไข ตอบ 2 ถ้าข้อสรุป ทั้งสองไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข ตอบ 3 ถ้าข้อสรุป ทั้งสองไม่แน่ชัด ดูจากเงื่อนไขแล้วไม่สามารถสรุปได้ว่าจริงหรือไม่จริง ตอบ 4 ถ้าข้อสรุป ทั้งสองมีข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่ง ที่เป็นจริง หรือไม่เป็นจริง หรือไม่แน่ชัด ซึ่ง

Finish

Facebook Comments

About งานราชการ

View all posts by งานราชการ →