ได้กี่ข้อ?? ข้อสอบภาค ก. ก.พ. เงื่อนไขภาษา#01

Spread the love

คลิกถัดไปเพื่อเริ่มทำแบบทดสอบภาค ก. ก.พ.

เงื่อนไขภาษา

การสรุปความจากภาษา

คำสั่ง ในแต่ละข้อจะประกอบด้วยเงื่อนไขหรือข้อมูลที่กำหนดให้ และข้อสรุปเป็นคู่ๆ จากเงื่อนไขนั้น ให้ศึกษาเงื่อนไขที่กำหนดให้ก่อน แล้วจึงอาศัยความรู้ที่ได้จากเงื่อนไขดังกล่าวมาใช้พิจารณาข้อสรุปทั้งสองของแต่ละข้อ แล้วตอบโดยยึดหลักในการตอบดังนี้

  • ตอบ 1 ถ้าข้อสรุป ทั้งสองเป็นจริงตามเงื่อนไข
  • ตอบ 2 ถ้าข้อสรุป ทั้งสองไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข
  • ตอบ 3 ถ้าข้อสรุป ทั้งสองไม่แน่ชัด ดูจากเงื่อนไขแล้วไม่สามารถสรุปได้ว่าจริงหรือไม่จริง
  • ตอบ 4 ถ้าข้อสรุป ทั้งสองมีข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่ง ที่เป็นจริง หรือไม่เป็นจริง หรือไม่แน่ชัด ซึ่งไม่ซ้ำกับอีกข้อสรุปหนึ่ง

Results

Spread the love
Facebook Comments
Spread the love
Facebook Comments
finish

Facebook Comments

About งานราชการ

View all posts by งานราชการ →