ได้กี่ข้อ?? ข้อสอบภาค ก. ก.พ. เงื่อนไขสัญลักษณ์#01

Spread the love

คลิกถัดไปเพื่อเริ่มทำแบบทดสอบภาค ก. ก.พ.

เงื่อนไขสัญลักษณ์

การสรุปความจากสัญลักษณ์

คำ สั่ง ในแต่ละข้อจะประกอบด้วยเงื่อนไข และข้อสรุปเป็นคู่ๆ ซึ่งอยู่ในรูปของตัวอักษรและเครื่องหมายต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • = หมายถึง เท่ากับ
 • ≠ หมายถึง ไม่เท่ากับซึ่งอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่า
 • > หมายถึง มากกว่า
 • ≯ หมายถึง ไม่มากกว่าซึ่งอาจจะเท่ากันหรือน้อยกว่า
 • < หมายถึง น้อยกว่า
 • ≮ หมายถึง ไม่น้อยกว่าซึ่งอาจจะเท่ากันหรือมากกว่า
 • ≥ หมายถึง มากกว่าหรือเท่ากับ
 • ≤ หมายถึง น้อยกว่าหรือเท่ากับ

ให้ศึกษาทำความเข้าใจกับเงื่อนไขที่กำหนดให้ และอาศัยความรู้ที่ได้จากเงื่อนไขดังกล่าวมาพิจารณาข้อสรุปทั้งสองของแต่ละข้อ แล้วตอบโดยยึดหลักในการตอบดังนี้

 • ตอบ 1 ถ้าข้อสรุป ทั้งสองเป็นจริงตามเงื่อนไข
 • ตอบ 2 ถ้าข้อสรุป ทั้งสองไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข
 • ตอบ 3 ถ้าข้อสรุป ทั้งสองไม่แน่ชัด ดูจากเงื่อนไขแล้วไม่สามารถสรุปได้ว่าจริงหรือไม่จริง
 • ตอบ 4 ถ้าข้อสรุป ทั้งสองมีข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่ง ที่เป็นจริง หรือไม่เป็นจริง หรือไม่แน่ชัด ซึ่งไม่ซ้ำกับอีกข้อสรุปหนึ่ง

Results

Spread the love
Facebook Comments
Spread the love
Facebook Comments
ถัดไป

#1. ข้อสรุปที่ 1 2A>B | ข้อสรุปที่ 2 (H+B)<(G+A)

ถัดไป

#2. ข้อสรุปที่ 1 B>E | ข้อสรุปที่ 2 (G+H)<D

ถัดไป

#3. ข้อสรุปที่ 1 2C>F | ข้อสรุปที่ 2 D<C

ถัดไป

#4. ข้อสรุปที่ 1 3A>C | ข้อสรุปที่ 2 E<5A

ถัดไป

#5. ข้อสรุปที่ 1 2C(5F+3C)

Finish

Facebook Comments

About งานราชการ

View all posts by งานราชการ →