ได้กี่ข้อ?? ข้อสอบภาค ก. ก.พ. ภาษาไทย ความเข้าใจภาษา #02

Spread the love

คลิกถัดไปเพื่อเริ่มทำแบบทดสอบภาค ก. ก.พ.

วิชาภาษาไทย ความเข้าใจภาษา #02

Results

Spread the love
Facebook Comments
Spread the love
Facebook Comments
ถัดไป

#1. พิจารณาเลือกข้อที่ใช้ภาษารัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา

ถัดไป

#2. พิจารณาเลือกข้อที่ใช้ภาษารัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา

ถัดไป

#3. พิจารณาเลือกข้อที่ใช้ภาษารัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา

ถัดไป

#4. พิจารณาเลือกข้อที่ใช้ภาษารัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา

ถัดไป

#5. พิจารณาเลือกข้อที่ใช้ภาษารัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา

ถัดไป

#6. พิจารณาเลือกข้อที่ใช้ภาษารัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา

ถัดไป

#7. พิจารณาเลือกข้อที่ใช้ภาษารัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา

ถัดไป

#8. พิจารณาเลือกข้อที่ใช้ภาษารัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา

ถัดไป

#9. พิจารณาเลือกข้อที่ใช้ภาษารัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา

ถัดไป

#10. พิจารณาเลือกข้อที่ใช้ภาษารัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา

Finish

Facebook Comments

About งานราชการ

View all posts by งานราชการ →