ได้กี่ข้อ?? ข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ตรรกะ#01

Spread the love

คลิกถัดไปเพื่อเริ่มทำแบบทดสอบภาค ก. ก.พ.

การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ

การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ

คำสั่ง ข้อสอบจะประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 คือเงื่อนไขหรือข้อมูลที่กำหนดให้ และส่นวที่ 2 คือข้อสรุป ให้ศึกษาเงื่อนไขที่กำหนดให้แล้วจึงอาศัย ความรู้เฉพาะที่ได้จากข้อมูล มาใช้พิจารณาว่า ข้อสรุปใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้น หรือข้อสรุปใดไม่สอดคล้องกับข้อความข้างต้น

คำเตือน! ข้อสอบลักษณะนี้หลายคนมักสับสนคิดว่าเป็นข้อสอบส่วนนี้เป็นส่วนเดียวกับวิชาภาษาไทย แล้วใช้การสรุปความตีความในการหาคำตอบ ก็ไม่แปลกนักเพราะลักษณะของโจทย์จะคล้ายกับข้อสอบการสรุปความตีความที่อยู่ในส่วนของวิชาภาษาไทย แต่จะได้คำตอบที่ไม่ถูกต้องหากใช้วิธีการตอบแบบการสรุปความตีความ สังเกตว่าหลายข้อจะมีคำตอบที่อาจจะขัดแย้งกับความรู้สึก เมื่อใช้วิธีการสรุปความตีความในการหาคำตอบข้อสอบประเภทนี้ ซึ่งที่ถูกต้องจะต้องใช้หลักของวิชาตรรกศาสตร์ และ ก.พ. ก็ได้จัดส่วนนี้อยู่ในส่วนของวิชาความสามารถทั่วไปหรือ คณิตศาสตร์ หากเอ่ยคำว่า ประพจน์ หรือ Propositions หรือ นิเสธ หลายท่านอาจจะนึกออกทันทีว่าจะหาคำตอบลักษณะนี้ด้วยวิธีใด

Results

Spread the love
Facebook Comments
Spread the love
Facebook Comments
finish

Facebook Comments

About งานราชการ

View all posts by งานราชการ →