ได้กี่ข้อ?? ข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ตรรกะ#01

Spread the love

คลิกถัดไปเพื่อเริ่มทำแบบทดสอบภาค ก. ก.พ.

การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ

การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ

คำสั่ง ข้อสอบจะประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 คือเงื่อนไขหรือข้อมูลที่กำหนดให้ และส่นวที่ 2 คือข้อสรุป ให้ศึกษาเงื่อนไขที่กำหนดให้แล้วจึงอาศัย ความรู้เฉพาะที่ได้จากข้อมูล มาใช้พิจารณาว่า ข้อสรุปใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้น หรือข้อสรุปใดไม่สอดคล้องกับข้อความข้างต้น

คำเตือน! ข้อสอบลักษณะนี้หลายคนมักสับสนคิดว่าเป็นข้อสอบส่วนนี้เป็นส่วนเดียวกับวิชาภาษาไทย แล้วใช้การสรุปความตีความในการหาคำตอบ ก็ไม่แปลกนักเพราะลักษณะของโจทย์จะคล้ายกับข้อสอบการสรุปความตีความที่อยู่ในส่วนของวิชาภาษาไทย แต่จะได้คำตอบที่ไม่ถูกต้องหากใช้วิธีการตอบแบบการสรุปความตีความ สังเกตว่าหลายข้อจะมีคำตอบที่อาจจะขัดแย้งกับความรู้สึก เมื่อใช้วิธีการสรุปความตีความในการหาคำตอบข้อสอบประเภทนี้ ซึ่งที่ถูกต้องจะต้องใช้หลักของวิชาตรรกศาสตร์ และ ก.พ. ก็ได้จัดส่วนนี้อยู่ในส่วนของวิชาความสามารถทั่วไปหรือ คณิตศาสตร์ หากเอ่ยคำว่า ประพจน์ หรือ Propositions หรือ นิเสธ หลายท่านอาจจะนึกออกทันทีว่าจะหาคำตอบลักษณะนี้ด้วยวิธีใด

Results

Spread the love
Facebook Comments
Spread the love
Facebook Comments
ถัดไป

#1. บลูทูธ (Bluetooth) คือ คลื่นสัญญาณวิทยุชนิดหนึ่งที่ทำให้อุปกรณ์ไอทีต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ หรือ พีดีเอ ให้สามารถเชื่อมต่อข้อมูลถึงกันได้ โดยมีรัศมีการส่งข้อมูลอยู่ในระยะประมาณ 10 เมตร ข้อใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้น

ถัดไป

#2. “ผิวของคนเราแตกต่างกัน จึงต้องการการดูแลที่แตกต่างกัน การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผิวมีความสำคัญอย่างมากในการช่วยยืดอายุผิวและความงามให้อยู่กับคุณอย่างยาวนาน” ข้อใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้น

ถัดไป

#3. “ข้าวฟ่างเมล็ดเป็นข้าวที่มีขนาดช่อและเมล็ดใหญ่กว่า ต้นเตี้ยกว่า และผลิตเมล็ดได้มากกว่าข้าวฟ่างชนิดอื่นๆ ข้าวฟ่างชนิดนี้จะนำเมล็ดมาใช้เป็นอาหารทั้งอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์ ข้าวฟ่างที่ปลูกกันในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นข้าวฟ่างพันธุ์อู่ทอง พันธุ์เฮการี เป็นต้น” ข้อใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้น

ถัดไป

#4. “หลายคนเข้าใจกันว่า ปะการังเป็นพืชชนิดหนึ่ง แต่แท้จริงแล้ว ปะการังเป็นสัตว์ที่มีคุณค่าต่อท้องทะเลเนื่องจากแนวปะการังจะเป็นแหล่งที่อยู่และเพาะพันธุ์สัตว์น้ำนานาชนิดที่เป็ฯแหล่งอาหารของมนุษย์” ข้อใดไม่สอดคล้องกับข้อความข้างต้น

ถัดไป

#5. “มนุษย์สัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในสังคม มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเพราะเป็นสายใยที่ทำให้สังคมมีความเข้มแข็ง อันนำไปสู่ความมั่นคงของสังคม” ข้อความใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้น

ถัดไป

#6. “เด็กวัยรุ่นจำนวนมากมีความรู้สึกว่า ระบบการศึกษาไม่เหมาะสมในการเตรียมรากฐานสำหรับชีวิต ความรู้สึกเช่นนี้รวมทั้งความอึดอัดที่ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ของโรงเรียน เป็นสาเหตุส่นวหนึ่งที่ทำให้เกิดความเครียดสูงในวัยรุ่น” ข้อความใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้น

ถัดไป

#7. “การนำอินเทอร์เน็ตมาใช้ในทางการเมือง จะช่วยสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนได้ แต่ก็ต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดการมีส่วร่วมทางการเมืองเชิงปริมาณกว่าเชิงคุณภาพ” ข้อใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้น

ถัดไป

#8. “เนื่องจากร่างกายต้องการสารอาหารต่างๆ ที่มีอยู่ในอาหารทั้ง 5 หมู่รวมทั้งน้ำและใยอาหารแต่ไม่มีอาหารชนิดใดชนิดเดียวที่ให้สารอาหารต่างๆ ครบในปริมาณที่ร่างกายต้องการ” ข้อใดไม่สอดคล้องกับข้อความข้างต้น

Finish

Facebook Comments

About งานราชการ

View all posts by งานราชการ →